Fotogalerie

Byly skryty některé fotogalerie umístěné na zaheslovaných stránkách.


Mystické meditace a citace

  • OSHO

    8.10.2012

    Bódhisattva je ten, jenž má víc, než potřebuje, a může to tedy rozdávat; je to ten, kdo má tolik, že ho oblažíte tím, když přijmete jeho lásku, jeho bytí, jeho osvícení. Je jako květina vydávající nádhernou vůni... a tato vůně chce být větrem roznesena na všechny strany. Je jako dešťový mrak plný vody... hledající vyprahlou zem, jež ho uvítá a vstřebá vše, co je jí nabídnuto. Takový je bódhisattva.... dešťový mrak plný vody, plující sem a tam a hledající vyprahlou duši, hledající někoho, kdo ho uvítá. Bódhisattva je blažený, když přijmete jeho dar.

Starší »

Relaxační videa a mé osobní meditace